0%
Уберем
Юридичні документи

Публічна оферта

Сервіс з прибирання квартир «УБЕРЕМ», в особі фізичної особи-підприємця Власенко М.М. надалі «Виконавець», адресує цю оферту (пропозицію) фізичним і юридичним особам (надалі «Замовникам» або «Замовник») укласти Договір про надання інформаційних послуг, пов’язаних з обробкою і передачею замовлень на прибирання житлових приміщень (клінінгових послуг)  від Замовників до безпосередніх виконавців клінінгових послуг (надалі «Клінерів» або «Клінер»).

Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов цієї оферти, разом з  умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків, які можуть міститися у іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) з такого іншого електронного документа або на такий інший електронний документ.

Для того, щоб прийняти цю оферту і укласти договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання договору на умовах, викладених в цій оферті.

Діями Замовника, що вважаються прийняттям пропозиції укласти договір і акцептом цієї оферти є факт оформлення замовлення на прибирання, як самостійно через сайт, так і за допомогою оператора, або іншим способом. Здійснення замовлення на прибирання Замовником є беззаперечним прийняттям умов даної оферти, і Замовник надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини з Виконавцем.

Моментом вступу Замовника в договірні відносини з Виконавцем вважається момент замовлення прибирання, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.

На вимогу Замовника Виконавець оформляє договір у письмовій формі з підписами сторін.

Виконавець зобов’язується надати послугу Замовнику шляхом обробки і передачі Клінеру Замовлення на прибирання приміщення, а Замовник зобов’язується оплатити зазначену послугу.

Розмір оплати за надані послуги Виконавця становить 70 відсотків від вартості Замовлення на прибирання приміщення, з урахуванням визначених цін, вказаних на сайті Виконавця.

 Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником до початку прибирання конкретного приміщення, або в інший узгоджений строк, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

Виконавець не бере на себе ніяких зобов’язань щодо клінінгових послуг і не несе відповідальності за строки і якість клінінгових послуг, а також не несе відповідальності перед Замовниками за будь-які негативні наслідки , шкоду (збитки), заподіяні Замовнику в результаті невиконання зобов’язань або неналежного надання клінінгових послуг Клінерами.

Сервіс з прибирання «УБЕРЕМ», залишає за собою право відмовити повністю або частково Замовнику  у надані інформаційно-організаційних послуг по забезпеченню прибирання приміщень та підтримання чистоти у таких випадках:

  • недотримання Замовником моральних засад суспільства, зверхнього або зневажливого ставлення Замовника до Виконавців (клінерів), а також до співробітників Сервісу з прибирання «УБЕРЕМ»;
  • самоствердження Замовника за рахунок приниження честі і гідності Виконавця (клінера), а також приниження честі і гідності співробітників Сервісу з прибирання «УБЕРЕМ»;
  • проявів агресивної поведінки Замовника, ворожого ставлення Замовника до Виконавців (клінерів), а також до співробітників Сервісу з прибирання «УБЕРЕМ»;
  • дій Замовника, які полягають у погрозах та залякуваннях, що посягають на особисту безпеку та майно Виконавців (клінерів), а також на особисту безпеку та майно співробітників Сервісу з прибирання «УБЕРЕМ»;
  • перебування Замовника в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
  • неодноразове порушення Замовником графіку прибирання;
  • вчинення Замовником будь-яких інших дій, спрямованих на перешкоджання нормальній діяльності Сервісу з прибирання «УБЕРЕМ».

Оферта вступає в силу з 12 червня 2019 року. 

Редакція 18 серпня 2020 року.