Публічна оферта

ТОВ «УБЕРЕМ», надаючи право використання власного сайту https://www.uberem.com.ua фізичній особі-підприємцю: Мірзаханян К.М., (надалі “Сервіс з прибирання «УБЕРЕМ»” адресує цю оферту (пропозицію) фізичним та юридичним особам (надалі “Замовник”, та “Виконавець”, “Виконавці”) укласти Договір про надання інформаційно-комунікаційних послуг, пов’язаних з обробкою і передачею замовлень на прибирання приміщень (клінінгових послуг) від Замовників до безпосередніх Виконавців послуг з прибирання приміщень.

Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником або Виконавцем, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник або Виконавець, з моменту акцепту останнім умов цієї оферти, разом з  умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків, які можуть міститися у іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) з такого іншого електронного документа або на такий інший електронний документ.

Для того, щоб прийняти цю оферту і укласти договір, Замовник або Виконавець повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання договору на умовах, викладених в цій оферті.

Діями Замовника або Виконавця, що вважаються прийняттям пропозиції укласти договір і акцептом цієї оферти (досягнення згоди за всіма істотними умовами договору) є факт укладення і підписання договору з Сервісом з прибирання “УБЕРЕМ” або реєстрація Замовника чи Виконавця на сайті https://www.uberem.com.ua або здійснення замовлення на прибирання приміщення Замовником чи отримання Замовлення на прибирання приміщення Виконавцем будь-яким іншим способом.

Якщо Замовник чи Виконавець бажає використовувати електронний документообіг, то Замовник і Виконавець підтверджують, що первинні документи можуть складатися в електронному вигляді відповідно до чинного законодавства України про електронні документи та електронний документообіг. Для електронного обміну документами, Сервіс з прибирання “УБЕРЕМ”, Замовник та Виконавець будуть використовувати сервіс документообігу “Вчасно”.

Здійснення замовлення на прибирання приміщення Замовником є беззаперечним прийняттям умов даної оферти, і Замовник надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини з Сервісом з прибирання “УБЕРЕМ”.

Отримання замовлення на прибирання приміщення Виконавцем є беззаперечним прийняттям умов даної оферти, і Виконавець надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини з Сервісом з прибирання “УБЕРЕМ”.

Сервісом з прибирання “УБЕРЕМ” зобов’язується надати послугу Замовнику шляхом передачі Виконавцю  відомостей і даних, необхідних для організації і здійснення прибирання приміщень, а Замовник зобов’язується оплатити зазначену послугу.

Сервісом з прибирання “УБЕРЕМ” зобов’язується надати послугу Виконавцю шляхом передачі Виконавцю  відомостей і даних від Замовника, необхідних для організації і здійснення прибирання приміщень, а Виконавець зобов’язується оплатити зазначену послугу.

Плата за отримані послуги від Сервісу з прибирання “УБЕРЕМ” може здійснюватись Замовником чи Виконавцем як на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “УБЕРЕМ”, так і на користь фізичної особа-підприємця Мірзаханян К.М.

Сервіс з прибирання «УБЕРЕМ» не бере на себе ніяких зобов’язань щодо клінінгових послуг і не несе відповідальності за строки і якість клінінгових послуг, а також не несе відповідальності перед Замовниками за будь-які негативні наслідки , шкоду (збитки), заподіяні Замовнику або Виконавцю в результаті надання і отримання клінінгових послуг.

За бажанням Замовника або у випадку необхідності, Сервіс з прибирання “УБЕРЕМ”, за погодженням із Замовником, має право передати Замовлення на прибирання кільком Виконавцям (клінерам), так зване “Спільне прибирання”. Виконавці (клінери)  у такому випадку діють як Спільні Виконавці (співклінери). 

Сервіс з прибирання “УБЕРЕМ”, або уповноважений представник, може представляти всіх Спільних Виконавців (клінерів) у взаємовідносинах із Замовником, забезпечуючи координацію прибирання і розрахунки між Замовником і Спільними Виконавцями (клінерами).

У випадку необхідності Сервіс з прибирання “УБЕРЕМ” може отримувати плату за надані послуги від Замовника на користь Виконавця. Така плата буде вважатись здійсненою від Замовника безпосередньо Виконавцю.

Сервіс з прибирання «УБЕРЕМ», залишає за собою право відмовити повністю або частково Замовнику чи Виконавцю у надані інформаційно-комунікаційних послуг по забезпеченню прибирання приміщень та підтримання чистоти у випадку вчинення Замовником будь-яких інших дій, спрямованих на перешкоджання нормальній діяльності Сервісу з прибирання «УБЕРЕМ».

Виконавець несе юридичну відповідальність перед особою, яка замовила прибирання приміщення та/або будь-якими третіми особами за будь-яку шкоду, заподіяну у зв’язку з наданням Клінінгових послуг, у тому числі за надання ним Клінінгових послуг неналежної якості.